Sensor Instruments
Entwicklungs- und Vertriebs GmbH
Schlinding 15
D-94169 Thurmansbang
Telefon +49 8544 9719-0
Telefax +49 8544 9719-13
info@sensorinstruments.de

System dwukanałowy
SPECTRO-2-LU Serie


W systemach dwukanałowych SPECTRO-2-LU Serie chodzi o systemy, które w pierwszym rzędzie stoso-wane są do kontroli produktów z prowadzonymi znacznikami fluoryzującymi i fosforyzującymi
w trakcie trwania produkcji. Do dyspozycji znajdują się zarówno płaskie źródła promieniowania jak i systemy światłowodowe do odpytywania punktowego.
Jako źródła światła wzbudzającego stosowane są źródła o zakresach długości fal UVA, światła niebie-skiego, zielonego i czerwonego. Emisja wtórna znajduje się w granicach VIS i także w obszarze NIR (w zależności od znacznika). Do dyspozycji w jednym systemie znajdują się dwa źródła światła jak rów-nież dwa obszary detekcji.

Wzbudzenie UVA/światło niebieskie → VIS/VIS (od koloru żółtego) + NIR
Wzbudzenie światłem niebieskim/czerwonym → VIS (od koloru żółtego) oraz NIR/NIRO dalsze informacje prosimy zwrócić się z nami bezpośrednio. Z góry dziękujemy!


NEWS

Nasz partner dystrybucyjny ICS A/S wystawia się na tych targach:

AUTOMATIK
Expo & Conferences
13-15 września 2022 r.
Brøndby Hallen (Dania)


więcej...


Artykuły techniczne w
Kunststoffe International
:


Luminous Markers instead of Holy Grail
Improved Sorting of Plastic Waste with Luminous Pigments
(LUMI-...-INLINE)
→ Kunststoffe international 06/2022
The Color Loop
Ensuring Color Consistency of Recycled Materials
(SPECTRO-3-0°/45°-MSM-LAB-ANA-P)
→ Kunststoffe international 05/2022

więcej...


Nowe aplikacje:

Wykrywanie wgnieceń i okrągłych wgłębień w wytłaczanych taśmach metalowych
(N° 801)
Rozróżnianie komponentów wykonanych ze skóry, materiałów tekstylnych i tworzyw sztucznych do wnętrza pojazdu
(N° 802)

 
Pomiar koloru pokrywek z tworzywa sztucznego
(N° 803)

więcej...


Co to jest ...
... napięcie powierzchniowe?
... parowanie oleju?
... pomiar grubości warstwy
    oleju?

więcej...


Nowe filmy video:

"Danke für die Optoelektronik"
(Dziękujemy za optoelektronikę)
"Bewirb Dich jetzt!"
(Aplikuj już teraz!)Nowości w oprogramowaniu:

SPECTRO3-MSM-DIG-Scope V1.5 (2021.10.20)
V1.5.2

więcej...FIND US ON ....

Facebook Twitter Instagram Youtube in

 
TOP