Sensor Instruments
Entwicklungs- und Vertriebs GmbH
Schlinding 15
D-94169 Thurmansbang
Telefon +49 8544 9719-0
Telefax +49 8544 9719-13
info@sensorinstruments.de

Esempi di applicazioni pratiche nell'uso industriale


1) Selezionare un campo di applicazioni:
    Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie)


2) Selezionare una lingua:


Scheda
Dati:


APP N° 730

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Fiber density control of fiber sheets
The density of fiber sheets should be controlled.
Scheda
Dati:


APP N° 714

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Single paper sheet counting
Single sheets imbricated and transported on a conveyor belt should be counted.
Scheda
Dati:


APP N° 712

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Counting of paper bags
Paper bags transported on a conveyor belt should be counted. It should be noted that there is a double edge on each bag. Furthermore, the transport height is changing, dependent of the degree of overlap of the respective bag.
Scheda
Dati:


APP N° 670

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Param.:
Glue line detection on cigarette filter paper
A glue line should be detected on cigarette filter paper. It should be noted, that the solvent used for the glue is water based.
Scheda
Dati:


APP N° 666

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Param.:
Frontside / backside detection of black laminated paper sheets
The correct direction of black laminated paper sheets should be detected. It should be noted, that the frontside is slightly marked with a rectangular pattern.
Scheda
Dati:


APP N° 663

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Param.:
Fluorescent print presence control
The presence of a fluorescent print on plastic film should be controlled.


APP N° 634

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Param.:
Kontrola housenky lepidla na potisknutém papíře
Na potisknutém papíře se má kontrolovat, zda je naneseno lepidlo, v jakém množství a zda je naneseno bez mezer.

Glue line control on printed paper
The presence, amount and gaps of a glue line on printed paper should be detected.
Scheda
Dati:


APP N° 629

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Rozlišení přední a zadní strany pásů papíru
Zadní strana žlutého, jakož i bílého pásu papíru se má rozlišit od jeho přední strany.

Front side – backside differentiation of paper web
The backside of yellow and white paper web should be differentiated from the respective front side.
Scheda
Dati:


APP N° 607

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Param.:
Kontinuální sledování hrany vyražené v tvrdém papíře
Má probíhat kontinuální rozpoznávání stupně vyraženého v tvrdém papíře.

Continuous edge pursuit on embossed paper
The edge on embossed paper should be traced.
Scheda
Dati:


APP N° 597

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Param.:
Rozpoznání černé linie na bílém pozadí z velké vzdálenosti
Černá linie se má rozpoznat na bílém pozadí z poměrně velké vzdálenosti.

Black line detection on white background at a big distance
A black line on a white background should be detected at a big distance.


APP N° 583

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Param.:
Kontrola vlhkosti papíru
Má se kontrolovat obsah vlhkosti v papíru.

Moisture control of paper
The moisture of paper should be controlled.
Scheda
Dati:


APP N° 577

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Param.:
INI:
Kontrola výskytu lepicí vrstvy na pásu papíru
Má se kontrolovat výskyt lepicí vrstvy na pásu papíru.

Adhesive layer presence detection on paper web
The presence of an adhesive layer on paper web should be controlled.
Scheda
Dati:


APP N° 576

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Param.:
INI:
Rozpoznání vodoznaku na bezpečnostním papíře
Mají se rozpoznat referenční vodoznakové značky na bezpečnostním papíře.

Watermark detection on safety paper
Water reference marks should be detected on safety paper.


APP N° 560

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Param.:
Rozpoznání vrstvy absorbující UV světlo na transparentní plastové fólii
Na transparentní plastové fólii má být kontrolována vrstva absorbující UVC světlo.

Detection of an UVC absorbing coating on transparent plastic film
UVC absorbing coating should be detected on transparent plastic films.
Scheda
Dati:


APP N° 529

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Inline měření barvy pásu papíru
Během výroby se má provádět inline měření barvy pásu papíru. Přitom je nutné pamatovat na to, že v prostředí, kde se musí měřit, je velmi vysoká teplota i vlhkost vzduchu.

Inline color measurement of paper web
The color of a paper web should be measured inline. It has to be taken into account, that the ambient temperature as well as the humidity is very high at the place where the paper web should be color measured.
Scheda
Dati:


APP N° 493

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Param.:
INI:
Detekce fluorescence na kovových fóliích
Na kovových fóliích se má kontrolovat, zda je na nich fluorescenční vrstva.

Fluorescence detection on metal foils
The presence of fluorescence coating on a metal foil should be controlled.
Scheda
Dati:


APP N° 462

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Počítání složených papírových sáčků
Mají se počítat složené papírové sáčky, přepravované dopravníkem.

Folded paper cone counting
Folded paper cones transported on a conveyor belt should be counted.
Scheda
Dati:


APP N° 431

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Kontrola kvality kartuší
Má se kontrolovat jakost kartuší do laserových tiskáren. Přitom lze zjistit, že se zvyšujícím se používáním kartuše klesá odrazivost povrchu kartuší.

Quality control of cartridges
The quality of cartridges should be controlled. It has to be taken into account, that the reflectivity of the surface of the cartridges will be decreased with the increase of the usage of the cartridges.
Scheda
Dati:


APP N° 417

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Detekce fluoreskujících etiket
Zaznamenávat se mají etikety, fluoreskující pod UV světlem, jakož i mezery mezi etiketami.

Fluorescent label detection
Fluorescent labels should be detected on semitransparent carriers.
Scheda
Dati:


APP N° 329

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Kontrola barvy vlnitých lepenek
Provádět se má kontrola materiálu vlnitých lepenek, zejména mají být bezpečně zaznamenána černá místa. Vzdálenost povrchu vlnité lepenky od senzoru by neměla být menší než 120 mm.

Corrugated cardboard color control
The color of corrugated cardboards should be controlled. Especially black areas should be detected and the distance from the cardboard to the sensor should be larger than 120mm.
Scheda
Dati:


APP N° 328

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Kontrola dvojité vrstvy listů papíru
Dva na sobě ležící listy papíru mají být rozlišeny od jednotlivých listů.

Double layered paper sheet control
Double-layered paper sheets should be differentiated from single sheets.
Scheda
Dati:


APP N° 321

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Rozpoznání stop lepidla na balicím papíře
Má se kontrolovat stopa lepidla na balicím papíře. Přitom se nesmí zapomínat, že stopa lepidla fluoreskuje.

Glue line detection on packaging paper
A glue line should be detected on packaging paper. At this, the glue is fluorescent if UV light is used.
Scheda
Dati:


APP N° 300

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Barevné rozlišení béžových listů papíru
Kontrolovat se mají listy papírů v různých béžových tónech. Měřená skvrna by přitom měla mít průměr asi 10 mm.

Color differentiation of beige papers
Beige colored papers should be color differentiated. At this, the detecting area should be around 25mm in diameter.
Scheda
Dati:


APP N° 241

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Detekce barevných značek na potištěné plastové fólii
Má se rozpoznat černá tisková značka na barevně potištěném plastovém filmu. Musí tedy být možné rozlišit tiskovou značku jak od transparentního pozadí, tak i od jiných tiskařských barev.

Color mark detection on plastic film labels
A black color mark on a plastic film label should be recognized. At this, the color mark must be differentiated from transparent background as well as from the printed part.
Scheda
Dati:


APP N° 239

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Rozpoznání barevné značky na transparentním plastovém pásu
Má být rozpoznána barevná značka na transparentní plastové fólii. Aplikace se nachází v prostředí Ɛx, tzn., že by přednostně měly být použity světelné vodiče.

Detection of a color mark on a transparent plastic film
A color mark on a transparent plastic film should be detected. The sensor is used in the Ɛx – range, thus, an optical fiber unit is necessary.
Scheda
Dati:


APP N° 237

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Kontrola polohy barevných značek
Má být zjištěna poloha barevných značek, natisknutých na hliníkové nebo plastové fólii. Jak pozadí, tak i barevná značka se mohou lišit šarže od šarže. Proto je nutné použít flexibilní systém, které je možné bez problémů přizpůsobit dané situaci. Kromě digitálního signálu, který informuje o 50% pokrytí světelného spotu, je požadován i analogový signál, který pod světelným spotem ukazuje příslušnou polohu barevné značky: 5V znamená 50% pokrytí světelného spotu barevnou značkou, 0V a 10V (podle toho, zda je pozadí světlejší (potom 10V) nebo tmavší (potom 0V)).

Color mark position control
The position of printed color marks on aluminum foils and plastic films should be controlled. At this, the sensor system should deliver an analogue signal which is proportional to the position of the color mark. At this, the color of the background as well as of the color mark can change from batch to batch, which means, that a flexible “easy to handle” system is required. Beside the digital output (a signal change should happen if the light spot is covered by 50% of the color mark) there is an analog output desired, which informs about the actual position of the color mark: 5V means, that the light spot covers to 50% the color mark and 0V and 10V shows, that the light spot falls either only onto the background or onto the color mark.
Scheda
Dati:


APP N° 226

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Kontrola barvy transparentní holografické fólie
Během výroby se má u transparentní holografické fólie kontrolovat její spektrální reflexní chování. Bílé světlo má přitom dopadat na holografickou fólii kolmo, přijímač se potom musí umístit vzhledem k vertikále pod úhlem 30°. Rovina vedená od obou optických os přitom stojí kolmo ke směru posuvu holografické fólie.

Color control of a holographic transparent film
During the production of a holographic transparent film the color should be inline controlled. At this the color can only be detected under an angle of 30° to the vertical axis if the light falls perpendicular onto the holographic film. Furthermore the frontend should be directed perpendicular to the transport direction of the holographic film.
Scheda
Dati:


APP N° 219

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Rozpoznání zlaté ražby linky na polotransparentní plastové fólii
Má se rozpoznat zlatě zbarvená linka, vytisknutá na polotransparentní plastové fólii.

Line detection on printed semi transparent plastic film
A golden colored line should be detected on a semi transparent plastic film.
Scheda
Dati:


APP N° 202

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Rozpoznání referenční značky na hliníkové fólii
Má být rozpoznána vylaserovaná referenční značka na hliníkové fólii. Fólie se přitom může přepravovat rychlostí až 60 m/s.

Detection of a printed reference mark on an aluminum foil
A lasered reference mark on an aluminum foil should be detected. At this, the maximum rate of feed of the aluminum foil is approximately 60m/min.
Scheda
Dati:


APP N° 199

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Detekce vylaserované referenční značky na hliníkové fólii a současně rozlišení od vylaserovaného proužku
Má být rozpoznána vylaserovaná referenční značka na lesklé hliníkové fólii, navíc musí být tato značka rozlišena od dodatečného vylaserovaného, trochu užšího proužku.

Detection of a lasered reference mark on an aluminum foil and differentiation from a lasered stripe
A lasered reference mark on a shiny aluminum foil should be detected. A proper detection of the reference mark should be guaranteed, which means, that the lasered stripe must not be detected as a reference mark.
Scheda
Dati:


APP N° 166

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Kontrola barvy a kontrastu během procesu tisku bezpečnostního papíru
Během potisku bezpečnostního papíru se má kontrolovat jak barva, tak i hodnota šedé barvy tiskových barev v referenčním proužku.

Color and contrast control during the printing process of safety paper
During the printing of safety paper the color as well as the contrast should be controlled on two fields on the reference color stripe.
Scheda
Dati:


APP N° 148

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Rozpoznání barevné značky na aerosolové nádobce
Na různých aerosolových nádobkách se má provádět detekce různých barevných značek. Přitom se nesmí zapomenout na to, že nános barvy barevné značky se může silně lesknout, navíc je nutné počítat i se svary.

Detection of color marks on spray cans
Color marks should be detected on different spray cans. Attention should be paid to the background color as well as to the glue line.
Scheda
Dati:


APP N° 130

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Rozpoznání fluoreskujícího proužku na brožurách
Během výroby brožur má být detekována čára fluoreskující pod UV osvětlením. Čára slouží jako upozornění na to, že od té brožury, která je označena tímto fluoreskujícím proužkem, musí být všechny následné produkty (např. stejná brožura, pouze jiná adresa) zařazeny do jiného stohu. Produkty s naneseným fluoreskujícím proužkem jsou pro účely kalibrace zařízení poskytnuty hned na začátku tiskařské zakázky.

Detection of a fluorescent stripe on leaflets
On an advertising material a fluorescent stripe should be detected. Print shops get orders for promotion material from chain of stores. The stores of a chain have exactly the same leaflet except the address of the respective store, thus it must be paid attention during the packaging process in the print shop. At this a fluorescent stripe will be painted onto the first ten leaflets with the other address. At the beginning of the printing process it is possible to teach the sensor onto the fluorescent stripe, thus the fluorescent as well as optical absorption effects from the paper of the advertising material can be compensated.
Scheda
Dati:


APP N° 94

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Kontrola perforovaného cigaretového papíru
Během laserové perforace cigaretového papíru se může stát, že se na okrajích otvorů perforace vyskytují mírně spálená místa. Při pohledu z určité vzdálenosti se tato perforace jeví jako šedý proužek. Nyní tedy má být kontrolována hodnota šedé barvy perforačního proužku. Kontrolovat se má nejen výskyt spálených míst, ale také to, zda vůbec existuje perforace.

Inspection of perforated cigarette paper
During the laser perforation of cigarette paper it happens sometimes that around the holes the paper is partially burned. Observed from a certain distance, the cigarette paper looks like a white paper with more or less gray stripes. The perforated stripes should be inline controlled, whether there is a color as well as intensity shift into the gray range. Furthermore, a distinction between burned stripes, slightly burned stripes, proper stripes and no stripes should be possible.
Scheda
Dati:


APP N° 89

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Rozpoznání barevných značek na papírové pásce
Bílá barevná značka musí být rozlišena od barevného proužku. Barevný proužek přitom může mít různé barvy (žlutý, hnědý, červený, fialový, zelený a šedý). Produkt se pohybuje rychlostí 10 m/s, velikost barevné značky je cca 6 mm x 4 mm. Poloha barevné značky musí být udána přesně.

Color mark detection on a paper banderole
A white color mark must be detected on a different colored stripe. Depended of the bank note, the stripe can have a color of e.g. yellow, brown, red, blue, green, violet and grey. The product runs with a maximum speed of approximately 10m/s and the size of the color mark is about 6mm x 4mm. The sensor should deliver precise information about the position of the white color mark.
Scheda
Dati:


APP N° 75

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Rozpoznání barevných značek v podélných a bočních ovládáních registrů
V oblasti ofsetového tisku se používají lichoběžníkovité tiskové značky ve spojení s podélnými a bočními ovládáními registrů. Pro každou barvu tisku se přitom používá jedna barevná značka a všechny barevné značky mají být ustaveny na černou tiskovou značku za pomoci ovládání registrů.

Color mark detection for side and longitudinal register control in the printing industry
In the web offset printing trapezoid like color marks will be used for the side register as well as the longitudinal register control. For each color a color mark is used, at which all color marks will be synchronized to the black color mark.
Scheda
Dati:


APP N° 71

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Kontrola polohy transparentních plastových fólií
V rámci rozsahu 50 mm se má kontrolovat poloha transparentní fólie.

Optical transparent plastic foil position control
The position of an optical transparent plastic film should be controlled in a range of approximately 50mm.
Scheda
Dati:


APP N° 69

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Rozpoznání polohování hran papíru
V rámci rozsahu 50 mm se má kontrolovat poloha hrany papíru. Měřicí systém by měl poskytnout hraně proporcionální analogový signál.

Paper edge position control
The position of the edge of a paper line must be controlled in a range of 50mm. The system should deliver an analogue signal (0V … +10V) which is proportional to the position of the edge of the paper.
Scheda
Dati:


APP N° 68

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Detekce fluoreskujícího proužku na časopisech
Časopisy, které se mají vytřídit, jsou značeny barvou, která pod UV světlem modrozeleně fluoreskuje. Tento fluoreskující pásek musí být systémem senzorů bezpečně zachycen.

Fluorescence stripe detection on newspapers
Newspapers with quality defects will be marked with a fluorescence stripe. These newspapers must be automatically detected and rejected from the normal product stream.
Scheda
Dati:


APP N° 65

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Rozpoznání referenční vodoznakové značky na bezpečnostním papíře
Má se kontrolovat přesná poloha referenční značky (vodoznaku).

Detection of a reference water mark on safety paper
The position of a reference water mark must be inline detected. During the printing process it is necessary to synchronize the consecutive registers to the reference water mark.
Scheda
Dati:


APP N° 63

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Ultra rychlá detekce holografických referenčních značek
Holografické referenční značky mají tu vlastnost, že při dopadu světla na značku pod úhlem 45° se světlo přímo odráží zpět. Toto chování existuje jako u pokovených, tak i transparentních fólií.

Super fast detection of holographic reference marks in the printing industry
One of the properties of holographic marks is the direct back reflection of collimated, parallel light under a certain angle. For most of the holographic marks this angle is equal to 45° and the collimated beam is directed perpendicular to the transport direction of the printed foil. This behavior of direct back reflection can be observed on transparent as well as on metalized holographic foils.
Scheda
Dati:


APP N° 60

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Barevné rozlišení fluoreskujících tekutin a fluoreskujících barevných značek
Systémy, které jsou doposud k dispozici na trhu se senzory, dovolují pouze energetické rozpoznání fluoreskujících tekutin a barevných značek, pro testování fluoreskující barvy však nejsou tyto senzory vhodné. Naproti tomu senzory fluorescence barev se výborně hodí pro rozlišování značek, popř. tekutin. K bezpečnému rozpoznání dojde i při nízkých koncentracích, popř. velkých odstupech cenzorů.

Color differentiation of fluorescent liquids and marks
Available fluorescent sensors so far detect only the intensity of a fluorescent object but not the color. Furthermore these sensors have a problem to detect very weak fluorescent objects or fluorescent objects at a distance more than 80mm and additionally they are sensitive against ambient light. For the purpose of fluorescent color mark detection a color sensor for fluorescent colors should be used.
Scheda
Dati:


APP N° 27

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Rozpoznání barevných značek (registračních značek)
Během tiskového procesu se má zaznamenávat poloha registračních značek.

Detection of color marks (register marks)
During the printing process of plastic foils for the food industry the color mark must be properly detected on each printing units.
Scheda
Dati:


APP N° 24

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Kontrola barvy a intenzity fluoreskujících barevných značek v průběhu výroby
Hlídat se má barva, jakož i intenzita natisknutých fluorescenčních barevných značek. Navíc se tisknou barevné značky s různou hustotou.

Color and intensity control of fluorescent color marks during the production
The intensity of a printed fluorescent color should be controlled. At this, fluorescent color marks with different densities of color are present. Thus, the color as well as the intensity of the fluorescent color mark can be controlled.
Scheda
Dati:


APP N° 15

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Rozpoznání proužků s perleťově lesklým pigmentem na bezpečnostním papíře
Během výroby bezpečnostního papíru musí být kontrolována správná poloha, jakož i hustota natisknutých proužků s perleťově lesklým pigmentem.

Detection of pearlescent color strips on security papers
The position as well as the quality of pearlescent multi color strips on security paper should be controlled.


NOTIZIE

Partecipazione a fiere:

 •   Sensors Converge 2024
 •   SKZ Innovation Day 2024
 •   SKZ Network Day 2024
 •   SKZ Technology Day 2024
 •   PRS Middle East & Africa 2024
 •   Plastics Recycling World Expo
     
Europe 2024
 •   Plastics Recycling World Expo
     
North America 2024
 •   PRS Asia 2024
 •   PRS India 2024
 •   European Coatings Show 2025

più...


Comunicati stampa:

Determinazione dello spessore degli strati tra e su film plastici
(Misura a luce trasmessa MIR)

 
Controllo del getto nebulizzato in modalità a luce riflessa
(Misura di quantità erogate molto basse in aree pericolose)

più...


Video:


 
Sistemi di sensori per l'industria del riciclaggio della plastica
Misurazione del colore dei riciclati

 


più...


Articolo specialistico:


 
Testing Recyclates Directly during Injection Molding and Extrusion
NIR Process for the Inline Inspection of Recycled Plastics ()
Plastics Insights 3/2024

 
Libri bianchi:

Sensor systems for recyclate control in the plastics industry for laboratory and inline use ()
Checking the plastic type of recyclates and virgin material using NIR technology ()

più...


Nuove applicazioni:

Rilevamento di ammaccature e avvallamenti su strisce di trancia in metallo
(N° 801)
Distinzione di componenti in pelle, tessuto e plastica per interni
(N° 802)
Misurazione del colore di coperchi di plastica
(N° 803)

più...


GLOSSARIO: Cos'è ...
... la tensione superficiale?
... l’evaporazione dell’olio?
... la misurazione dello spessore
    dello strato di olio?

più...Novità sui software:

SPECTRO3-MSM-DIG-Scope V1.5 (2021.10.20)
V1.5.2

più...
FIND US ON ....

Facebook X (Twitter) Instagram Youtube in

 
TOP