Sensor Instruments
Entwicklungs- und Vertriebs GmbH
Schlinding 15
D-94169 Thurmansbang
Telefon +49 8544 9719-0
Telefax +49 8544 9719-13
info@sensorinstruments.de

Esempi di applicazioni pratiche nell'uso industriale


1) Selezionare un campo di applicazioni:
    Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie)


2) Selezionare una lingua:


Scheda
Dati:


APP N° 730

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Fiber density control of fiber sheets
The density of fiber sheets should be controlled.
Scheda
Dati:


APP N° 714

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Single paper sheet counting
Single sheets imbricated and transported on a conveyor belt should be counted.
Scheda
Dati:


APP N° 712

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Counting of paper bags
Paper bags transported on a conveyor belt should be counted. It should be noted that there is a double edge on each bag. Furthermore, the transport height is changing, dependent of the degree of overlap of the respective bag.
Scheda
Dati:


APP N° 670

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Param.:
Glue line detection on cigarette filter paper
A glue line should be detected on cigarette filter paper. It should be noted, that the solvent used for the glue is water based.
Scheda
Dati:


APP N° 666

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Param.:
Frontside / backside detection of black laminated paper sheets
The correct direction of black laminated paper sheets should be detected. It should be noted, that the frontside is slightly marked with a rectangular pattern.
Scheda
Dati:


APP N° 663

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Param.:
Fluorescent print presence control
The presence of a fluorescent print on plastic film should be controlled.


APP N° 634

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Param.:
Glue line control on printed paper
The presence, amount and gaps of a glue line on printed paper should be detected.
Scheda
Dati:


APP N° 629

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Front side – backside differentiation of paper web
The backside of yellow and white paper web should be differentiated from the respective front side.
Scheda
Dati:


APP N° 607

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Param.:
Continuous edge pursuit on embossed paper
The edge on embossed paper should be traced.
Scheda
Dati:


APP N° 597

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Param.:
Black line detection on white background at a big distance
A black line on a white background should be detected at a big distance.


APP N° 583

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Param.:
Moisture control of paper
The moisture of paper should be controlled.
Scheda
Dati:


APP N° 577

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Param.:
INI:
Adhesive layer presence detection on paper web
The presence of an adhesive layer on paper web should be controlled.
Scheda
Dati:


APP N° 576

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Param.:
INI:
Watermark detection on safety paper
Water reference marks should be detected on safety paper.


APP N° 560

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Param.:
Detection of an UVC absorbing coating on transparent plastic film
UVC absorbing coating should be detected on transparent plastic films.
Scheda
Dati:


APP N° 529

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Inline color measurement of paper web
The color of a paper web should be measured inline. It has to be taken into account, that the ambient temperature as well as the humidity is very high at the place where the paper web should be color measured.
Scheda
Dati:


APP N° 493

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Param.:
INI:
Fluorescensmåling på metalfolie
der skal foretages kontrol af fluorscensen på metalfolie.


Fluorescence detection on metal foils
The presence of fluorescence coating on a metal foil should be controlled.
Scheda
Dati:


APP N° 462

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Optælling af foldede papirposer
Foldede papirposer som transporteres på et transportbånd, skal tælles.


Folded paper cone counting
Folded paper cones transported on a conveyor belt should be counted.
Scheda
Dati:


APP N° 431

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Kvalitetskontrol af laserpatroner
Kvaliteten af laserpatroner skal kontrolleres. Ved denne opgave kan man udnytte det faktum at brugen skaber mindre reflekseffekt på patronens overflade, hvorved udnyttelsesgraden kan fastlægges.


Quality control of cartridges
The quality of cartridges should be controlled. It has to be taken into account, that the reflectivity of the surface of the cartridges will be decreased with the increase of the usage of the cartridges.
Scheda
Dati:


APP N° 417

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Aftastning af fluorescerende labels
Etiketter som påvirkes af UV-lys og således bliver fluorescerende ligesom mellemrum mellem etiketterne skal aftastes.


Fluorescent label detection
Fluorescent labels should be detected on semitransparent carriers.
Scheda
Dati:


APP N° 329

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Farvekontrol på bølgepap
På bølgepap skal farvekontrol udføres. Specielt skal nævnes at de sorte områder skal aftastes 100% sikkert. Afstanden fra bølgepapoverfladen til sensoren skal holdes over 120 mm.

Corrugated cardboard color control
The color of corrugated cardboards should be controlled. Especially black areas should be detected and the distance from the cardboard to the sensor should be larger than 120mm.
Scheda
Dati:


APP N° 328

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Dobbeltlagskontrol på papirark
To på hinanden placerede papirark skal skelnes fra enkeltsider.

Double layered paper sheet control
Double-layered paper sheets should be differentiated from single sheets.
Scheda
Dati:


APP N° 321

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Aftastnign af lim-linie på indpakningspapir
Tilstedeværelsen af lim-linie skal kontrolleres. Limen har fluorscerende egenskaber.

Glue line detection on packaging paper
A glue line should be detected on packaging paper. At this, the glue is fluorescent if UV light is used.
Scheda
Dati:


APP N° 300

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Farvegenkendelse af beige papirark
Papierark med forskellige beigetoner skal kontrolleres. Målepletten skal til formålet have en diameter på omkring 25mm.

Color differentiation of beige papers
Beige colored papers should be color differentiated. At this, the detecting area should be around 25mm in diameter.
Scheda
Dati:


APP N° 241

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Farbmærkegenkending på trykt kunststoffolie
Et sort trykmærke på en spraglet trykt plastfilm skal aftastes. Trykmærket skal ligeledes genkendes på transparent baggrund.

Color mark detection on plastic film labels
A black color mark on a plastic film label should be recognized. At this, the color mark must be differentiated from transparent background as well as from the printed part.
Scheda
Dati:


APP N° 239

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Genkendelse af farvemærke på transparent kunststof
Et farvemærke på en transparent plastfolie, skal aftastes. Applikationen befinder sig i Ɛx – området, hvilket betyder at man helst skal bruge lysleder.

Detection of a color mark on a transparent plastic film
A color mark on a transparent plastic film should be detected. The sensor is used in the Ɛx – range, thus, an optical fiber unit is necessary.
Scheda
Dati:


APP N° 237

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Positionskontrol af farvemærker
Positionen af et aluminiumsfolie eller kunststoffolie, med trykte farvemærker skal aftastes. Både kann ændre sig fra gang til gang. Derfor skal der bruges et meget fleksibelt system, som kann tilpasses let. Ved siden af det digitale signal, som sættes ved dækning af 50 % af lyspletten. Sensoren des et analogsignal, som viser den aktuelle position af farbmærket under lyspletten: 5V betyder 50% dækket, 0V og 10V (alt efter om baggrunden er lys (så 10V) eller mørk (da 0V)).


Color mark position control
The position of printed color marks on aluminum foils and plastic films should be controlled. At this, the sensor system should deliver an analogue signal which is proportional to the position of the color mark. At this, the color of the background as well as of the color mark can change from batch to batch, which means, that a flexible “easy to handle” system is required. Beside the digital output (a signal change should happen if the light spot is covered by 50% of the color mark) there is an analog output desired, which informs about the actual position of the color mark: 5V means, that the light spot covers to 50% the color mark and 0V and 10V shows, that the light spot falls either only onto the background or onto the color mark.
Scheda
Dati:


APP N° 226

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Farvekontrol af transperant hologramfolie
Under produktion skal en transperant hologramfolie kontrolleres for spektralereflektionsforhold. Man rammer hologrammet med hvidt lys vinkelret på hologramfolien, mens modtageren er vinklet 30 grader i vertikal retning. Området for de to optiske akser, bliver derved vinkelret på fremføringsretningen for hologramfolien.

Color control of a holographic transparent film
During the production of a holographic transparent film the color should be inline controlled. At this the color can only be detected under an angle of 30° to the vertical axis if the light falls perpendicular onto the holographic film. Furthermore the frontend should be directed perpendicular to the transport direction of the holographic film.
Scheda
Dati:


APP N° 219

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Aftastning af linie på trykte semitransparente plastfilm
En guldfarvet linie skal aftastes på en semitransparent plastfilm.

Line detection on printed semi transparent plastic film
A golden colored line should be detected on a semi transparent plastic film.
Scheda
Dati:


APP N° 202

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Aftastning af et trykt referencemærke på en aluminiumsfolie
Et laserbrændt referencemærke på en aluminiumsfolie skal aftastes. Under denne funktion er hastigheden ca. 60m/min.

Detection of a printed reference mark on an aluminum foil
A lasered reference mark on an aluminum foil should be detected. At this, the maximum rate of feed of the aluminum foil is approximately 60m/min.
Scheda
Dati:


APP N° 199

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Aftastning af laserbrændt referencemærke på en aluminiumsfolie og samtidigt at skelne mellem dette og en laserbrændt linie
Et laserbrændt referencemærke på blankt aluminiumsfolie skal aftastes. Man skal sikre en god aftastning, hvilket betyder at en laserbrændt stribe ikke må forveksles som et referencemærke.

Detection of a lasered reference mark on an aluminum foil and differentiation from a lasered stripe
A lasered reference mark on a shiny aluminum foil should be detected. A proper detection of the reference mark should be guaranteed, which means, that the lasered stripe must not be detected as a reference mark.
Scheda
Dati:


APP N° 166

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Farve- og kontrastcheck under printprocessen af sikkerhedspapir
Under printning af sikkerhedspapir, skal både farve og kontrast kontrolleres på to steder i forhold til en referencestribe.

Color and contrast control during the printing process of safety paper
During the printing of safety paper the color as well as the contrast should be controlled on two fields on the reference color stripe.
Scheda
Dati:


APP N° 148

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Aftastning af farvemærker på spraydåser
Farvemærker skal aftastes på forskellige spraydåser. Man skal være opmærksom på at både baggrundsfarve og limgrænser.

Detection of color marks on spray cans
Color marks should be detected on different spray cans. Attention should be paid to the background color as well as to the glue line.
Scheda
Dati:


APP N° 130

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Aftastning af fluorescerende stribe på flyers
På reklamemateriale skal fluorescerende stribe aftastes. Printleverandører modtager ordrer fra forretningskæder, hvor alle adresser anvender samme flyer udseende bortset fra adressen, derfor skal der i pakkeafdelingen tages specielt hensyn og stor opmærksomhed. For at styre dette laves en fluorescerende stribe på de første 10 flyers, hvorved det er muligt at lære sensoren denne farve til sorteringen, da tryk med fluorescerende farve ovenpå andre farver kan påvirke måleresultatet.

Detection of a fluorescent stripe on leaflets
On an advertising material a fluorescent stripe should be detected. Print shops get orders for promotion material from chain of stores. The stores of a chain have exactly the same leaflet except the address of the respective store, thus it must be paid attention during the packaging process in the print shop. At this a fluorescent stripe will be painted onto the first ten leaflets with the other address. At the beginning of the printing process it is possible to teach the sensor onto the fluorescent stripe, thus the fluorescent as well as optical absorption effects from the paper of the advertising material can be compensated.
Scheda
Dati:


APP N° 94

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Inspektion på perforeret cigaretpapir
Under perforering med laser af cigaretpapir, sker det til tider at papiret bliver forbrændt rundt om hullet. På afstand ser papiret ud til at være hvidt med grå striber. De perforerede striber skal kontrolleres inline, uanset farve intensitet og/eller skift til gråtoner. Yderligere skal man kunne skelne mellem brændte striber, let brændte striber, gode striber og ingen striber.

Inspection of perforated cigarette paper
During the laser perforation of cigarette paper it happens sometimes that around the holes the paper is partially burned. Observed from a certain distance, the cigarette paper looks like a white paper with more or less gray stripes. The perforated stripes should be inline controlled, whether there is a color as well as intensity shift into the gray range. Furthermore, a distinction between burned stripes, slightly burned stripes, proper stripes and no stripes should be possible.
Scheda
Dati:


APP N° 89

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Aftastning af farvemærke på papirbandaroler
Et hvidt mærke skal aftastes på forskelligt farvede striber. Afhængig af pengesedlen, kan stiben have en farve typisk gul, brun, rød, blå, grøn, violet og/eller grå. Produktet bevæges med en maksimumhastighed på ca. 10m/s og størrelsen på mærket er ca. 6mm x 4mm. Sensoren ska levere præsis information omkring det hvis farvemærke.

Color mark detection on a paper banderole
A white color mark must be detected on a different colored stripe. Depended of the bank note, the stripe can have a color of e.g. yellow, brown, red, blue, green, violet and grey. The product runs with a maximum speed of approximately 10m/s and the size of the color mark is about 6mm x 4mm. The sensor should deliver precise information about the position of the white color mark.
Scheda
Dati:


APP N° 75

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Aftastning af farvemærke for side og længdepositionskontrol.
Inden for offsetprint anvendes trapezformede mærker til både sideværts og langsgående måling. For hver farve anvendes en farvemarkering, som synkroniserer alle farver med den sorte.

Color mark detection for side and longitudinal register control in the printing industry
In the web offset printing trapezoid like color marks will be used for the side register as well as the longitudinal register control. For each color a color mark is used, at which all color marks will be synchronized to the black color mark.
Scheda
Dati:


APP N° 71

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Positionskontrol på optisk transparent plastikfolie
Positionen af en optisk transparent plastikfolie, skal kontrolleres I et område på ca. 50mm.

Optical transparent plastic foil position control
The position of an optical transparent plastic film should be controlled in a range of approximately 50mm.
Scheda
Dati:


APP N° 69

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Positionskontrol af kant på papir
Positionen på kanten på en papirproduktionslinie, skal kontrolleres indenfor et område på 50mm. Systemet skal give et analogsignal (0V … +10V), hvilket skal være proportionalt med positionen på kanten af papiret.

Paper edge position control
The position of the edge of a paper line must be controlled in a range of 50mm. The system should deliver an analogue signal (0V … +10V) which is proportional to the position of the edge of the paper.
Scheda
Dati:


APP N° 68

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Aftastning af fluorescerende striber på aviser
Aviser med kvalitetsproblemer bliver mærket med en fluorescerende stribe. Disse aviser skal automatisk tastes og kasseres fra det normale produktflow.

Fluorescence stripe detection on newspapers
Newspapers with quality defects will be marked with a fluorescence stripe. These newspapers must be automatically detected and rejected from the normal product stream.
Scheda
Dati:


APP N° 65

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Aftastnign af vandmærke på sikkerhedspapir
Positionen på referencevandmærket skal kontrolleres. Under printprocessen, er det nødvendigt at synkronisere, hvilket gøres via referencevandmærker.

Detection of a reference water mark on safety paper
The position of a reference water mark must be inline detected. During the printing process it is necessary to synchronize the consecutive registers to the reference water mark.
Scheda
Dati:


APP N° 63

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Superhurtig aftastning af holografiske referencemærker I trykkeribranchen
En af egenskaberne for holografiske mærker er den direkte refleksion af polariseret, parallelt lys i en vis vinkel. For de fleste holografiske mærker er vinklen lig med 45° og den polariserede stråle er direkte vinkelret på transportretningen. Disse egenskaber gælder for både transparent og metalliske holografiske folier.

Super fast detection of holographic reference marks in the printing industry
One of the properties of holographic marks is the direct back reflection of collimated, parallel light under a certain angle. For most of the holographic marks this angle is equal to 45° and the collimated beam is directed perpendicular to the transport direction of the printed foil. This behavior of direct back reflection can be observed on transparent as well as on metalized holographic foils.
Scheda
Dati:


APP N° 60

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Farveaftastning på fluorescerende væsker og mærker
Gængse sensorer til fluorescens, aftaster kun intensiteten på objekt, men ikke farven. Yderligere har disse sensorer et problem med at detektere svagt fluorescerende objekter eller fluorescerende objekter I afstande større end 80mm. Yder mere lader de sig påvirke af omkringliggende lys. Derfor vil man til aftastning af fluorescerende mærker bruge en speciel farvesensor for fluorescerende farver.

Color differentiation of fluorescent liquids and marks
Available fluorescent sensors so far detect only the intensity of a fluorescent object but not the color. Furthermore these sensors have a problem to detect very weak fluorescent objects or fluorescent objects at a distance more than 80mm and additionally they are sensitive against ambient light. For the purpose of fluorescent color mark detection a color sensor for fluorescent colors should be used.
Scheda
Dati:


APP N° 27

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Aftastning af farvemærker (registermærker)
Under printprocessen på plastfolier til fødevareindustrien, skal farvemærket aftastes på hver printenhed.

Detection of color marks (register marks)
During the printing process of plastic foils for the food industry the color mark must be properly detected on each printing units.
Scheda
Dati:


APP N° 24

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Farve og intensitetskontrol af fluorescerende farvemærke I produktionen
Intensiteten på en printet fluorescerende farve, skal kontrolleres. I denne applikation findes forskellige toner af farver. Således kan bade farve såvel som intensiteten af det fluorescerende kontrolleres.

Color and intensity control of fluorescent color marks during the production
The intensity of a printed fluorescent color should be controlled. At this, fluorescent color marks with different densities of color are present. Thus, the color as well as the intensity of the fluorescent color mark can be controlled.
Scheda
Dati:


APP N° 15

Paper Industry / Printing Industry (Papierindustrie / Druckindustrie) 
Aftastning af fluorescerende perleglans striber på sikkerhedspapir
Både position og kvalitet af fluorscerende perleglansstriber på sikkerhedspapir skal kontrolleres.

Detection of pearlescent color strips on security papers
The position as well as the quality of pearlescent multi color strips on security paper should be controlled.


NOTIZIE

Partecipazione a fiere:

 •   Sensors Converge 2024
 •   SKZ Innovation Day 2024
 •   SKZ Network Day 2024
 •   SKZ Technology Day 2024
 •   PRS Middle East & Africa 2024
 •   Plastics Recycling World Expo
     
Europe 2024
 •   Plastics Recycling World Expo
     
North America 2024
 •   PRS Asia 2024
 •   PRS India 2024
 •   European Coatings Show 2025

più...


Comunicati stampa:

Determinazione dello spessore degli strati tra e su film plastici
(Misura a luce trasmessa MIR)

 
Controllo del getto nebulizzato in modalità a luce riflessa
(Misura di quantità erogate molto basse in aree pericolose)

più...


Video:


 
Sistemi di sensori per l'industria del riciclaggio della plastica
Misurazione del colore dei riciclati

 


più...


Articolo specialistico:


 
Testing Recyclates Directly during Injection Molding and Extrusion
NIR Process for the Inline Inspection of Recycled Plastics ()
Plastics Insights 3/2024

 
Libri bianchi:

Sensor systems for recyclate control in the plastics industry for laboratory and inline use ()
Checking the plastic type of recyclates and virgin material using NIR technology ()

più...


Nuove applicazioni:

Rilevamento di ammaccature e avvallamenti su strisce di trancia in metallo
(N° 801)
Distinzione di componenti in pelle, tessuto e plastica per interni
(N° 802)
Misurazione del colore di coperchi di plastica
(N° 803)

più...


GLOSSARIO: Cos'è ...
... la tensione superficiale?
... l’evaporazione dell’olio?
... la misurazione dello spessore
    dello strato di olio?

più...Novità sui software:

SPECTRO3-MSM-DIG-Scope V1.5 (2021.10.20)
V1.5.2

più...
FIND US ON ....

Facebook X (Twitter) Instagram Youtube in

 
TOP