Sensor Instruments
Entwicklungs- und Vertriebs GmbH
Schlinding 15
D-94169 Thurmansbang
Telefon +49 8544 9719-0
Telefax +49 8544 9719-13
info@sensorinstruments.de

Laboratoryjne przyrządy pomiarowe
LUMI-LAB Serie, LUMI-TAU-LAB Serie,
MULTI-RANGE-LAB Serie


Przyrządy pomiarowe do szczegółowej analizy znaczników produktów w laboratoriumLUMI-LAB Serie

Przyrządy LUMI-LAB Serie znajdują zastosowanie przede wszystkim do przeprowadzania prób z granulatem i proszkiem z dużym udziałem znaczników. Wartość Tau badanych próbek jest ustalana w poszczególnych zakresach długości fal (tzw. spektrometrem TAU).
Jako źródła światła wzbudzającego do dyspozycji znajdują się następujące zakresy długości fal: UVA, światło niebieskie, światło czerwone, NIR. Emisja wtórna następuje, w zależności od znacznika, w zakresie widzial-nych długości fal i także NIR:

Wzbudzenie UVA → VIS
Wzbudzenie światłem niebieskim → NIR
Wzbudzenie światłem czerwonym → NIR
Wzbudzenie NIR → NIRLUMI-TAU-LAB Serie

Za pomocą LUMI-TAU-LAB Serie można ustalać znaczniki fosforescencyjne (z krótką poświatą) dodane do granulatu tworzywa sztucznego. Podczas pobierania próbek pelletów w trakcie produkcji można kontrolować jakość granulatu z tworzywa sztucznego.
Wyboru znajdują się różne źródła światła do wzbudzenia znaczników: UVA, światło niebieskie, światło zielone, światło czerwone, NIR. Emisja wtórna znajduje się w zależności od rodzaju znacznika w zakresie widzialnych długości fal lub w zakresie NIR:

Wzbudzenie UVA → VIS
Wzbudzenie światłem niebieskim → NIR
Wzbudzenie światłem zielonym → NIR
Wzbudzenie światłem czerwonym → NIR
Wzbudzenie NIR → NIRMULTI-RANGE-LAB Serie:

SINGLE-RANGE-LAB Serie (Czujniki jednokanałowe)
Za pomocą czujników jednokanałowych SINGLE-RANGE-LAB Serie można ustalać fluorescencję z chwilą pobrania próbek pelletów już na etapie produkcji (znaczniki fluorescencyjne są wprowadzane do granulatu z tworzywa sztucznego). Ten szereg przyrządów jest przydatny także do ustalania fosforescencji znaczników fosforyzujących dodanych do granulatu za pomocą określenia częstotliwości granicznej optycznego filtra dolnoprzepustowego. Z kolei można badać pellety wytwarzane ze znaczonych recyklatów również ze względu na fluorescencję jak i fosforescencję.
Jako źródła światła wzbudzającego dla zastosowanych znaczników do wyboru znajdują się następujące zakresy długości fal: UVA, światło niebieskie, światło zielone, światło czerwone. Reakcja wtórna (fluore-scencja lub fosforescencja) następuje w widzialny zakresie fal jak i w zakresie NIR:

Wzbudzenie UVA → VIS + Detektor NIR
Wzbudzenie światłem niebieskim → VIS (od koloru żółtego) + detektor NIR
Wzbudzenie światłem zielonym → VIS + Detektor NIR
Wzbudzenie światłem czerwonym → Detektor NIR

DOUBLE-RANGE-LAB Serie (Czujniki dwukanałowe)
Czujniki dwukanałowe DOUBLE-RANGE-LAB Serie dysponują dwoma źródłami światła wzbudzającego oraz dwoma zakresami detekcji. Z ich udziałem można wykrywać kolejno po sobie dwa różne znaczniki w danej próbce w przypadku ich obecności. Można dokonywać pomiaru zarówno znacznika fluorescencyjnego jak i fosforescencyjnego (dającego krótką poświatę), które zostały wprowadzone do granulatu z tworzywa sztucznego. Poprzez pobranie próbki pelletów już w takcie produkcji granulatu może następować kontrola jego jakości.
Jako źródła światła wzbudzającego dla użytych znaczników do wyboru znajdują się następujące zakresy długości fal: UVA, światło niebieskie, światło zielone, światło czerwone. Wtórna reakcja następuje w obszarze widzialnych długości fal jak również w zakresie NIR (w zależności od rodzaju znacznika):

Wzbudzenie UVA/światło niebieskie → VIS + NIR/VIS (od koloru żółtego) + NIR
Wzbudzenie UVA/światło czerwone → VIS + NIR/NIR
Wzbudzenie światłem niebieskim/czerwonym → VIS (od koloru żółtego) + NIR/NIR

TRIPLE-RANGE-LAB Serie (Czujniki trzyzakresowe)
Trzyzakresowe TRIPLE-RANGE-LAB Serie mogą być wzbudzane jednym źródłem światła. Detektor RGB (światło czerwone/zielone/niebieskie) dzieli zakres widzialny n trzy strefy. Po pobraniu próbki pelletów można kontrolować już w trakcie produkcji znacznik fluorescencyjny wprowadzony do granulatu z two-rzywa sztucznego.
Jako źródła światła wzbudzającego dla użytych znaczników do wyboru znajdują się następujące zakresy długości fal: UVA, światło niebieskie. Wtórna reakcja następuje w obszarze widzialnych długości fal jak również w górny widzialnym zakresie długości fal (w zależności od rodzaju znacznika):

Wzbudzenie UVA → VIS
Wzbudzenie światłem niebieskim → VIS (od koloru żółtego)O dalsze informacje prosimy zwrócić się z nami bezpośrednio. Z góry dziękujemy!


NEWS

Nasz partner dystrybucyjny ICS A/S wystawia się na tych targach:

AUTOMATIK
Expo & Conferences
13-15 września 2022 r.
Brøndby Hallen (Dania)


więcej...


Artykuły techniczne w
Kunststoffe International
:


Luminous Markers instead of Holy Grail
Improved Sorting of Plastic Waste with Luminous Pigments
(LUMI-...-INLINE)
→ Kunststoffe international 06/2022
The Color Loop
Ensuring Color Consistency of Recycled Materials
(SPECTRO-3-0°/45°-MSM-LAB-ANA-P)
→ Kunststoffe international 05/2022

więcej...


Nowe aplikacje:

Wykrywanie wgnieceń i okrągłych wgłębień w wytłaczanych taśmach metalowych
(N° 801)
Rozróżnianie komponentów wykonanych ze skóry, materiałów tekstylnych i tworzyw sztucznych do wnętrza pojazdu
(N° 802)

 
Pomiar koloru pokrywek z tworzywa sztucznego
(N° 803)

więcej...


Co to jest ...
... napięcie powierzchniowe?
... parowanie oleju?
... pomiar grubości warstwy
    oleju?

więcej...


Nowe filmy video:

"Danke für die Optoelektronik"
(Dziękujemy za optoelektronikę)
"Bewirb Dich jetzt!"
(Aplikuj już teraz!)Nowości w oprogramowaniu:

SPECTRO3-MSM-DIG-Scope V1.5 (2021.10.20)
V1.5.2

więcej...FIND US ON ....

Facebook Twitter Instagram Youtube in

 
TOP