Sensor Instruments
Entwicklungs- und Vertriebs GmbH
Schlinding 11
D-94169 Thurmansbang
Telefon +49 8544 9719-0
Telefax +49 8544 9719-13
info@sensorinstruments.de

Przetłumacz tę stronę:

Co to jest kontrast?


Pod pojęciem kontrast w sensoryce optycznej rozumie się różnicę jasności między dwoma obiektami, przy czym wartość jasności jest podzielona na różne stopnie (wartość szarości). Ustalenie wartości szarości następuje z reguły w całym obszarze widzialnym, chodzi tutaj o ocenę neutralną w stosunku do koloru.
 
Kontrast można ustalać zarówno w obiektach aktywnych (źródła światła np. LED) jak i obiektach pasywnych (powierzchnia obiektu jest w tym przypadku oświetlana przez jedno źródło światła).

Kontrola kontrastu
Kontrola kontrastu jest wykonywana przez tzw. "energetyczne" czujniki optoelektroniczne. Obiekt (pasywny obiekt) jest oświetlany przez czujnik, światło (rozproszone lub bezpośrednie) odbite od powierzchni w kierunku sensora przekazuje informacje o jasności obiektu.
 
Czujniki kontrastu SPECTRO-1 Serie mogą kontrolować zarówno obiekty aktywne jak i pasywne. Program Windows®-Software SPECTRO1-Scope V2.0 pozwala na przełączanie między takimi obiektami.
 
Wyjście analogowe czujnika informuje o aktualnej wartości kontrastu, natomiast wyjście cyfrowe sprawdza, czy dany obiekt znajduje się w dopuszczalnym obszarze tolerancji.
 


 
Z użyciem czujników kontrastu SPECTRO-1 Serie można, dzięki szerokiemu wyborowi typów, można przeprowadzać badania w odległości od obiektu ok. 1000 mm.
 
Obok wariantu z białym światłem istnieją także wersje ze źródłami światła ultrafioletowego, czerwonego, niebieskiego, żółtego i podczerwonego.
SPECTRO-1-30-FCL-IR
SPECTRO-1-200-COF-LAS
SPECTRO-1-FIO-UV
SPECTRO-1-FIO


Szybkie rozpoznawanie kontrastu
Przy ustalaniu prędkości obrotowej turbosprężarek doładowujących np. wirnik pomalowany jest farbą kontrastującą (czarną, białą lub fluorescencyjną). Turbosprężarki doładowujące mogą uzyskiwać prędkości obrotowe sięgające 100000 obr./min. i w tym przypadku dla pomiaru częstotliwości konieczna jest szybka analiza. Tutaj znajduje zastosowanie czujnik SPECTRO-1 z częstotliwością skanowania do 180 kHz. Także przy detekcji wskaźników kontrastu w przemyśle poligraficznym konieczne jest szybkie skanowanie znaczników drukarskich.

Dalszym przykładem jest znakowanie kontrastu włókien szklanych w telekomunikacji. Należy liczyć się tutaj z prędkościami transportu do 10 m/s.

Pomiar kontrastu
Pomiar kontrastu obiektów pasywnych i aktywnych może być wykonywany za pomocą przyrządów do pomiaru koloru SPECTRO-3-28-45°/0°-MSM-ANA i SPECTRO-3-12-DIF-MSM-ANA. Te systemy dostarczają oprócz wartości kolorów a* i b*, także wartość jasności L*, którą można stosować jako wymiar kontrastu.

Systemy pomiaru koloru są wzorcowane na powierzchniach referencyjnych, wartość kontrastu może być wykorzystywana wtedy jako wielkość mierzona.


NEWS

Następne targi:

K 2019
Düsseldorf, Niemcy
16-23 październik 2019 r
więcej...

sps
smart production solutions

Norymberga, Niemcy
26-28 listopada 2019
r
więcej...

++++++++++++++++++++++++++

Nowa informacja prasowa:
Lśniące perspektywy!
więcej...

++++++++++++++++++++++++++

Nowe video:
Video szkoleniowe kontrola strumienia rozpylanej cieczy z L-LAS-TB-75-AL
więcej...

++++++++++++++++++++++++++

Nowe aplikacje:
Application News N°639-641
Wykrywanie spoin na rurach ze stali szlachetnej (N°639)
Rozpoznawanie wad spoiny na rurach ze stali szlachetnej (N°640)
Kontrola inline spoiny na rurach ze stali szlachetnej (N°641)
więcej...

++++++++++++++++++++++++++

Ważne uwagi dotyczące aktualizacji oprogramowania
więcej...
FIND US ON ....

Facebook Youtube in Xing Twitter

TOP