Sensor Instruments
Entwicklungs- und Vertriebs GmbH
Schlinding 11
D-94169 Thurmansbang
Telefon +49 8544 9719-0
Telefax +49 8544 9719-13
info@sensorinstruments.de

Przetłumacz tę stronę:

Co to jest BICONE (PODWÓJNY STOŻEK)?


Co należy rozumieć pod pojęciem procesu „BICONE“?
W przypadku "BICONE" procesu z podwójnymi kulkami chodzi o metodę pomiaru optycznego, w której w świetle odbitym za pomocą specjalnego światłowodu można ustalać odległość od obiektu.
 
Zasada działania

Metoda BICONE bez członu referencyjnego
Stosowana jest tutaj wiązka włókien światłowodu, która podzielona jest na dwie części (strefa nadajnika i odbiornika) umieszczone bezpośrednio obok siebie lub w pewnej odległości.
 
Typowe frontendy światłowodu:

Double fiber optics arrangement
(plastic fibers)
crescent-shaped arrangement

circular arrangement

linear arrangement

Za pomocą włókien nadajnika wytwarzane jest światło (LED lub dioda laserowa):
 
Część światła odbitego od powierzchni obiektu trafia ponownie do frontendu światłowodu a pozostała część, która natrafia na włókna odbiornika pod określonym kątem, który nie przekracza apertury numerycznej (zakres kąta wejścia), dociera do odbiornika (np. do fotodiody).

Obszar obejmowany przez stożek światła nadajnika i stożek odbiornika, który jest wyznaczany przez maksymalny kąt odbioru [(warunkowany przez NA (apertura numeryczna)] tworzy dokładną ilość przecięć (obszar zachodzenia na siebie).

 
Okazuje się, że przy zwiększającym się odstępie obiektu światło przyjmowane przez odbiornik na początku wzrasta a następnie maleje po uzyskaniu maksymalnej wartości. Przyczyną wzrostu sygnału na drodze odbiornika wraz ze zwiększającym się odstępem jest większa ilość przecięć zachodzących na siebie stożków odbiornika i nadajnika. Podstawy następującego z kolei spadku sygnału na odbiorniku należy szukać rosnącym odstępie oraz malejącej ilości światła, która trafia na powierzchnię światłowodu odbiornika. Po natrafieniu na obiekt światła skierowanego przez światłowód nadajnika, zostaje ono częściowo odbite jako rozproszone w całej półprzestrzeni, ale nawet w przypadku bezpośredniego odbicia światła (powierzchnie silnie odblaskowe) następuje przy zwiększającym się odstępie zmniejszanie się wartości sygnału na odbiorniku. Na szczęście sygnał na odbiorniku rośnie najpierw proporcjonalnie wraz ze zwiększającą się odległością obiektu, a następnie po uzyskaniu maksymalnej wartości ponownie opada liniowo.
 
Wzrost następuje znacznie bardziej stromo aniżeli późniejsze opadanie sygnału.
Aby można było dokonać jednoznacznej interpretacji sygnału na odbiorniku, należy dokonać wyboru aplikacji albo strefy bliskiej (szybki wzrost wartości sygnału, dzięki czemu wyższa dokładność, ale też mniejszy obszar do pomiaru będący do dyspozycji) albo strefy oddalonej (powolniejszy spadek wartości sygnału, w porównaniu do strefy bliskiej zmniejszona dokładność, ale też relatywnie większy obszar do pomiaru). Należy natomiast unikać obszaru zbliżonego do maksymalnej wartości sygnału.
Ponieważ przy tej metodzie pomiaru chodzi o tak zwany proces energetyczny, należy koniecznie zwracać uwagę, żeby po zakończonym wzorcowaniu zawsze dokonywać pomiaru na takiej samej powierzchni (lub pozostającej jednakową).
 
Metoda BICONE bez członu referencyjnego
Jeżeli natomiast mierzona powierzchnia pomiaru należy skorzystać z odbiornika referencyjnego. Za pomocą członu referencyjnego można ustalić warunki odbicia na mierzonej powierzchni. Ocena sygnału następuje w sposób unormowany, tzn. w relacji z sygnałem referencyjnym:


crescent-shaped
arrangement
circular
arrangement
linear
arrangement


Warunkowany przez unormowanie, pojawia się prawie liniowy sygnał zależny od odległości obiektu. Nie musi tutaj następować wybór między strefą bliską i oddaloną.
 
 
Czujniki do metody BICONE bez członu referencyjnego

SPECTRO-1-FIO SPECTRO-1-FIO-IR
SPECTRO-1-FIO-UV/VIS


W czujnikach SPECTRO-1-FIO chodzi o wysoko precyzyjne zespoły analizujące z kompensacją temperatury, do których parametry wprowadzane są przez PC i mogą być wzorcowane oraz liniowane dla danego przypadku z użyciem tabeli konwertującej Istnieje szeroki wybór światłowodów oraz źródeł światła (LED: IR, UV, światło białe).
 
SPECTRO-1-POF SPECTRO-1-POF-IRCzujniki do metody BICONE z członem referencyjnym

SPECTRO-2-FIO SPECTRO-2-FIO-
(IR1/IR)/(IR1/IR)
SPECTRO-2-FIO-
(IR2/IR)/(IR3/IR)


 


 


 

W przypadku czujników SPECTRO-2-FIO są to wysoko precyzyjne systemy 2-kanałowe z kompensacją temperatury. Jeden z kanałów (w połączeniu ze światłowodami BICONE) służy jako człon referencyjny. Do systemu czujników można wprowadzać parametry poprzez interfejs Windows® oraz wzorcować i liniować dla każdego specyficznego przypadku za pomocą tabeli.
 
Do dyspozycji znajdują się różne światłowodu, źródła światła ((UV-C, IR, światło białe) oraz strefy odstępów,
 


NEWS

Następne targi:

K 2019
Düsseldorf, Niemcy
16-23 październik 2019 r
więcej...

sps
smart production solutions

Norymberga, Niemcy
26-28 listopada 2019
r
więcej...

++++++++++++++++++++++++++

Nowa informacja prasowa:
Lśniące perspektywy!
więcej...

++++++++++++++++++++++++++

Nowe video:
Video szkoleniowe kontrola strumienia rozpylanej cieczy z L-LAS-TB-75-AL
więcej...

++++++++++++++++++++++++++

Nowe aplikacje:
Application News N°639-641
Wykrywanie spoin na rurach ze stali szlachetnej (N°639)
Rozpoznawanie wad spoiny na rurach ze stali szlachetnej (N°640)
Kontrola inline spoiny na rurach ze stali szlachetnej (N°641)
więcej...

++++++++++++++++++++++++++

Ważne uwagi dotyczące aktualizacji oprogramowania
więcej...
FIND US ON ....

Facebook Youtube in Xing Twitter

TOP