Sensor Instruments
Entwicklungs- und Vertriebs GmbH
Schlinding 15
D-94169 Thurmansbang
Telefon +49 8544 9719-0
Telefax +49 8544 9719-13
info@sensorinstruments.de

Przetłumacz tę stronę:

Co to jest emulsja?


Emulsja jest to homogeniczna mieszanina dwóch cieczy normalnie nie mieszających się ze sobą (np. oleju i wody). Mamy do czynienia z dobrze rozdzieloną mieszaniną dwóch cieczy, przy czym jedna z nich (np. olej) tworzy drobne kropelki (fazę rozproszoną lub wewnętrzną), a druga (np. woda) wchłania różne kropelki i unosi je (faza ciągła lub zewnętrzna). Obecność kropelek tłumaczy także zmętnienie i mleczny kolor emulsji. W emulsjach wodno-olejowych zarówno olej (emulsja olej w wodzie, emulsja o/w) jak i woda (emulsja woda w oleju, emulsja w/o) tworzą fazy wewnętrzne.
 
Ponieważ hydrofilowe cechy wody i lipofilowe własności oleju nie wykazują skłonności do mieszania się, znalazły zastosowanie do wytwarzania i stabilizacji emulsji emulgującej (tzw. związków powierzchniowo czynnych).
 
Ustalenie stosunku wolumenu faz                                                               
Stosunek wolumenu faz jest ilorazem udziału objętości fazy wewnętrznej do udziału fazy zewnętrznej. Przy przyjęciu, że średnia średnica cząstek kropelek fazy wewnętrznej odpowiada podczas zmiany odpowiada stosunkowi wolumenu faz, można wykluczyć przez pomiar mętności stosunek wolumenu faz.
 

Do wyboru znajdują się różne procesy:

Metoda 0° (metoda światła przechodzącego)
   

Światło emitowane przez nadajnik są przez kropelki zawarte w emulsji jest częściowo odbijane i rozpraszane (światło rozproszone) lub pochłaniane. Ilość światła zmierzona przez odbiornik przy wzroście liczby kropelek (wzrost stosunku wolumenu faz) zostaje zmniejszona.
   
Metoda 90° (metoda rozproszenia bocznego)
            

Także w tej metodzie wytwarzane jest światło rozproszone. Odbiornik jest skierowany pod kątem 90° do osi optycznej wiązki świetlnej nadajnika. Zwiększenie się stosunku wolumenu faz prowadzi najpierw do wzrostu wartości sygnału w odbiorniku, a przy dużej koncentracji kropelek efekt może ulec odwróceniu. Powodem tego jest rozproszenie wielokrotne. Przy małych lub średnich koncentracjach w pierwszym rzędzie następuje rozproszenie jednokrotne.
 
 

   
Metoda 180° (metoda rozproszenia wstecznego)
 

Podobnie jak w metodzie rozproszenia bocznego także tutaj za pomocą kropelek wytworzone światło rozproszone służy do ustalenia stosunku wolumenów faz. Przyrost koncentracji kropelek powoduje wzrost wartości sygnału. Ta metoda jest szczególnie przydatna w przypadku niewielkich i średnicj koncentracji cząstek.

SPECTRO-1-SLU-IR
SPECTRO-1-50-FCL-IR
SI-SLU-16-IR
SI-SLU-16-DIF-IR

 
Ustalenie udziału oleju w emulsji o/w lub w/o
Emulsje bazujące na olejach roślinnych lub mineralnych mogą być aktywowane do fluorescencji z zastosowaniem światła UV.
 
Metoda 180° (metoda rozproszenia wstecznego)
            

W tej metodzie zastosowany jest czujnik, który posiada zarówno nadajnik promieniowania UV jak i odbiornik światła widzialnego. Światło UV emitowane przez układ sensoryczny natrafia w emulsji o/w na kropelki oleju (faza wewnętrzna) i w emulsji w/o na fazę zewnętrzną (ciecz nośna oleju) i jest konwertowana przez molekuły oleju w obszar widzialny (fluorescencja). Światło wytworzone przez zjawisko fluorescencji jest emitowane we wszystkich kierunkach, a jego jedna część trafia do układu optycznego odbiornika. Wzrost koncentracji oleju oznacza początkowo także wzrost wartości sygnału w odbiorniku, ale także tutaj rozproszenie wielokrotne prowadzi do odwrócenia efektu, tzn. sygnał słabnie przy dalszym zwiększaniu się koncentracji oleju.
 
SPECTRO-1-30-UV


NEWS

Udział w targach:

 •   SPS Italia 2024
 •   FIP 2024
 •   WIN EURASIA 2024
 •   PRS Europe 2024
 •   SKZ Innovation Day Recycling
 •   SKZ Network Day
 •   SKZ Technology Day
 •   PRS Middle East & Africa 2024
 •   Plastics Recycling World Expo
     
Europe 2024
 •   Plastics Recycling World Expo
     
North America 2024
 •   PRS Asia 2024
 •   PRS India 2024
 •   European Coatings Show 2025

więcej...


Artykuł specjalistyczny:


 
Testing Recyclates Directly during Injection Molding and Extrusion
NIR Process for the Inline Inspection of Recycled Plastics ()
PlasticsInsights 3/2024więcej...


Informacje prasowe:

Kalibracja koloru inline z użyciem recyklatu tworzywa sztucznego
(Systemy pomiaru koloru inline)

 
Test report on Inline color measurement of recyclates ()
(System pomiaru koloru inline)

więcej...


Whitepapers:

Sensor systems for recyclate control in the plastics industry for laboratory and inline use ()
Checking the plastic type of recyclates and virgin material using NIR technology ()


 
Nowe aplikacje:

Wykrywanie wgnieceń i okrągłych wgłębień w wytłaczanych taśmach metalowych
(N° 801)
Rozróżnianie komponentów wykonanych ze skóry, materiałów tekstylnych i tworzyw sztucznych do wnętrza pojazdu
(N° 802)

 
Pomiar koloru pokrywek z tworzywa sztucznego
(N° 803)

więcej...


Co to jest ...
... napięcie powierzchniowe?
... parowanie oleju?
... pomiar grubości warstwy
    oleju?

więcej...


Nowości w oprogramowaniu:

SPECTRO3-MSM-DIG-Scope V1.5 (2021.10.20)
V1.5.2

więcej...FIND US ON ....

Facebook X (Twitter) Instagram Youtube in

 
TOP