Sensor Instruments
Entwicklungs- und Vertriebs GmbH
Schlinding 15
D-94169 Thurmansbang
Telefon +49 8544 9719-0
Telefax +49 8544 9719-13
info@sensorinstruments.de

Новинки


Обзор наших новейших продуктов:


» Архив...

Выбрать язык:


Контроль и измерение цвета

N° 234


Fluorescencyjny czujnik koloru Typ SPECTRO-3-FIO-BL/OR-JR
We fluoroscencyjnym czujniku koloru SPECTRO-3-FIO-BL/OR-JR stosowane jest su-per jasne niebieskie LED jako źródło światła. Czujnik stosowany jest w połączeniu z obiek-tami, które są w stanie przekształcić światło niebieskie na światło widzialne, jednak czujnik do analizy wykorzystuje tylko zakres światła widzialnego powyżej żółtego zakresu długości fali. Zwykle efekt fluorescencji obiektów jest relatywnie słabo wyraźny, co ze strony czujnika wymaga dużego wzmocnienia towarzyszącego z ostrą optyczną filtracją. Oprócz tego zasilanie super jasnej niebieskiej LED wymaga dodatkowego chłodzenia, które jest umieszczone z boku. Czujnik stosowany jest w połączeniu ze światłowodem np. typu R-S-A3.0-(3.0)-1200-67° oraz z odpowiednią nasadką optyczną typu KL-9-A3.0. W połączeniu z odstępnikiem typu A3.0-OFL, A3.0-OFL-SHIFT lubKL-3/4/5/8/9-OFL zespół może pracować jako przyrząd ręczny.

Контроль и измерение цвета

N° 233


Fluorescencyjny czujnik kontrastu Typ SPECTRO-1-FIO-GN/OR
We fluoroscencyjnym czujniku kontrastu SPECTRO-1-FIO-GN/OR stosowane jest super jasne zielone LED jako źródło światła. Czujnik stosowany jest w połączeniu z obiektami (znaczniki), które są w stanie przekształcić światło zielone na światło widzialne, jednak czujnik do analizy wykorzystuje tylko zakres światła widzialnego powyżej żółtego zakresu długości fali. Zwykle efekt fluorescencji obiektów jest relatywnie słabo wyraźny, co ze strony czujnika wymaga dużego wzmocnienia towarzyszącego z ostrą optyczną filtracją. Oprócz tego zasilanie super jasnej zielonej LED wymaga dodatkowego chłodzenia, które jest umieszczone z boku. Czujnik stosowany jest w połączeniu ze światłowodem np. typu R-S-A3.0-(3.0)-1200-67° oraz z odpowiednią nasadką optyczną typu KL-9-A3.0. W połączeniu z odstępnikiem typu A3.0-OFL, A3.0-OFL-SHIFT lubKL-3/4/5/8/9-OFL zespół może pracować jako przyrząd ręczny.

Контроль и измерение цвета

N° 232


Fluorescencyjny czujnik koloru Typ SPECTRO-3-FIO-GN/OR-JR
We fluoroscencyjnym czujniku koloru SPECTRO-3-FIO-GN/OR-JR stosowane jest super jasne zielone LED jako źródło światła. Czujnik stosowany jest w połączeniu z obiek-tami (znaczniki), które są w stanie przekształ-cić światło zielone na światło widzialne, jednak czujnik do analizy wykorzystuje tylko zakres światła widzialnego powyżej żółtego zakresu długości fali. Zwykle efekt fluorescencji obiektów jest relatywnie słabo wyraźny, co ze strony czujnika wymaga dużego wzmocnienia towarzyszącego z ostrą optyczną filtracją. Oprócz tego zasilanie super jasnej zielonej LED wymaga dodatkowego chłodzenia, które jest umieszczone z boku. Czujnik stosowany jest w połączeniu ze światłowodem np. typu R-S-A3.0-(3.0)-1200-67° oraz z odpowiednią nasadką optyczną typu KL-9-A3.0. W połączeniu z odstępnikiem typu A3.0-OFL, A3.0-OFL-SHIFT lubKL-3/4/5/8/9-OFL zespół może pracować jako przyrząd ręczny.

Контроль и измерение цвета

N° 231


Fluorescencyjny czujnik kontrastu Typ SPECTRO-1-FIO-BL/OR
We fluoroscencyjnym czujniku kontrastu SPECTRO-1-FIO-BL/OR stosowane jest super jasne niebieskie LED jako źródło światła. Czujnik stosowany jest w połączeniu z obiektami, które są w stanie przekształcić światło niebieskie na świat-ło widzialne, jednak czujnik do analizy wykorzy-stuje tylko zakres światła widzialnego powyżej żółtego zakresu długości fali. Zwykle efekt fluo-rescencji obiektów jest relatywnie słabo wyraźny, co ze strony czujnika wymaga dużego wzmocnienia towarzyszącego z ostrą optyczną filtracją. Oprócz tego zasilanie super jasnej niebieskiej LED wymaga dodatkowego chłodzenia, które jest umieszczone z boku. Czujnik stosowany jest w połączeniu ze światłowodem np. typu R-S-A3.0-(3.0)-1200-67° oraz z od-powiednią nasadką optyczną typu KL-9-A3.0. W połączeniu z odstępnikiem typu A3.0-OFL, A3.0-OFL-SHIFT lubKL-3/4/5/8/9-OFL zespół może pracować jako przyrząd ręczny.

Контроль и измерение цвета

N° 230


Fluorescencyjny czujnik koloru Typ SPECTRO-3-FIO-UV/VIS-JR
We fluoroscencyjnym czujniku koloru SPECTRO-3-FIO-UV/OR-JR stosowane jest ultrafioletowe LED jako źródło światła. Czujnik stosowany jest
w połączeniu z obiektami, które są w stanie prze-kształcić promieniowanie ultrafioletowe na światło widzialne, jednak do analizy czujnik wykorzystuje tylko zakres światła widzialnego powyżej długości fali wynoszącej 450 nm. Zwykle efekt fluorescen-cji obiektów (np. w przypadku olejów) jest relatywnie słabo wyraźny, co ze strony czujnika wymaga dużego wzmocnienia towarzyszącego z ostrą optyczną filtracją. Oprócz tego zasilanie super jasnej ultrafioletowej LED wymaga dodatkowego chłodzenia, które jest umieszczone z boku. Czujnik stosowany jest w połączeniu z włóknem kwarcowym np. typu R-S-A3.0-(3.0)-1200-22°-UV oraz z odpowiednią nasadką optyczną typu KL-9-A3.0. Praca ręczna staje się możliwa z uchwytami światłowodów A3.0-OFL, A3.0-OFL-SHIFT oraz KL-3/4/5/8/9-OFL.


Контроль и измерение цвета

N° 229


Fluorescencyjny czujnik kontrastu Typ SPECTRO-1-FIO-UV/VIS
We fluoroscencyjnym czujniku kontrastu SPECTRO-1-FIO-UV/VIS stosowane jest ultrafioletowe LED jako źródło światła. Czujnik stosowany jest w połączeniu z obiektami, które są w stanie przekształcić promieniowanie ultrafioletowe na światło widzialne, jednak czujnik do analizy wykorzystuje tylko zakres światła widzialnego powyżej długości fali wynoszącej 450 nm. Zwykle efekt fluorescencji obiektów (np. w przypadku olejów) jest relatywnie słabo wyraźny, co ze strony czujnika wymaga dużego wzmocnienia towarzyszącego z ostrą optyczną filtracją. Oprócz tego zasilanie super jasnej ultrafioletowej LED wymaga dodatkowego chłodzenia, które jest umieszczone z boku. Czujnik stosowany jest w połączeniu z włóknem kwarcowym np. typu R-S-A3.0-(3.0)-1200-22°-UV oraz z odpowiednią nasadką optyczną typu KL-9-A3.0. Praca ręczna staje się możliwa z uchwytami światłowodów A3.0-OFL, A3.0-OFL-SHIFT oraz KL-3/4/5/8/9-OFL

Измерение расстояния и позиционирование

N° 228


Laserowy czujnik odstępu Typ L-LAS-LT-80-SL
Laserowy czujnik odstępu L-LAS-LT-80-SL posiada zakres pomiarowy wynoszący ok. 80 mm, przy czym początek okna pomiarowego znajduje się w odstępie 40 mm od obiektu. Maksymalna częstotliwość skanowania wynosi ok. 5 kHz i czujnik laserowy posiada ekstremalnie duży zakres dynamiki.

Маркировка и отслеживание изделий

N° 227


Detektor fluoroscencyjny Typ LUMI-MOBILE-FED-SL-IR/IR
Kompaktowy detektor fluorescencyjny LUMI-MOBILE-FED-SL-IR/IR ocenia opóźniony w czasie sygnał IR pochodzący od dwóch do pięciu odpowiednich znaczników fluoroscencyj-nych. Przy tym rejestrowana jest stała czasowa i intensywność danego znacznika w systemie.

Маркировка и отслеживание изделий

N° 226


Detektor fluoroscencyjny Typ LUMI-MOBILE-CL-IR/IR
Kompaktowy czujnik fluoroscencyjny LUMI-MOBILE-CL-IR/IR ocenia opóźniony w czasie sygnał IR z odpowiedniego znacznika fluoroscencyjnego. Przy tym rejestrowana jest stała czasowa i intensywność danego znacznika.

Контроль и измерение цвета

N° 225


Fluorescencyjny czujnik koloru Typ SPECTRO-3-30-BL/OR-CL
We fluoroscencyjnym czujniku koloru SPECTRO-3-30-BL/OR-CL stosowane jest niebieskie LED jako źródło światła. Czujnik znajduje zastosowanie w połączeniu z obiektami, które są w stanie przekształcić niebieskie światło na światło widzialne leżące powyżej żółtego zakresu. Zwykle efekt fluorescencji obiektów jest relatywnie słabo wyraźny, co ze strony czujnika wymaga dużego wzmocnienia towarzyszącego z ostrą optyczną filtracją. Oprócz tego zasilanie super jasnej niebieskiej LED wymaga dodatkowego chłodzenia, które jest umieszczone z boku. Za pomocą specjalnego odstępnika dostępnego w opcji czujnik znajduje zastosowanie także jako ręczny przyrząd pomiarowy.

Контроль и измерение цвета

N° 224


Fluorescencyjny czujnik koloru Typ SPECTRO-3-30-GN/OR-CL
We fluoroscencyjnym czujniku koloru SPECTRO-3-30-GN/OR-CL stosowane jest zielone LED jako źródło światła. Czujnik znajduje zasto-sowanie w połączeniu z obiektami, które są w stanie przekształcić zielone światło na światło widzialne leżące powyżej żółtego zakresu.. Zwykle efekt fluorescencji obiektów jest relatyw-nie słabo wyraźny, co ze strony czujnika wymaga dużego wzmocnienia towarzyszącego z ostrą optyczną filtracją. Oprócz tego zasilanie super jasnej zielonej LED wymaga dodatkowego chłodzenia, które jest umieszczone z boku. Za pomocą specjalnego odstępnika dostępnego w opcji czujnik znajduje zastosowanie także jako ręczny przyrząd pomiarowy.

Контроль и измерение цвета

N° 223


Fluorescencyjny czujnik koloru Typ SPECTRO-3-FIO-UV/OR-JR
We fluoroscencyjnym czujniku koloru SPECTRO-3-FIO-UV/OR-JR stosowane jest ultrafioletowe LED jako źródło światła. Czujnik stosowany jest w połączeniu z obiektami, które są w stanie przekształcić promieniowanie ultrafioletowe na światło widzialne, jednak czujnik do analizy wykorzystuje tylko zakres światła widzialnego powyżej żółtego zakresu długości fali. Zwykle efekt fluorescencji obiektów (np. w przypadku olejów) jest relatywnie słabo wyraźny, co ze strony czujnika wymaga dużego wzmocnienia towarzyszącego z ostrą optyczną filtracją. Oprócz tego zasilanie super jasnej ultrafioletowej LED wymaga dodatkowego chłodzenia, które jest umieszczone z boku. Czujnik stosowany jest w połączeniu z włóknem kwarcowym np. typu R-S-A3.0-(3.0)-1200-22°-UV oraz z odpowiednią nasadką optyczną typu KL-9-A3.0.

Контроль и измерение цвета

N° 222


System pomiaru koloru inline ze zintegrowanym zespołem wzor-cującym do kompensacji bieli Typ SPECTRO-3-28-45°/0°-ICAL
System pomiaru koloru inline SPECTRO-3-28-45°/0°-ICAL posiada zespół wzorcujący do kompensacji bieli. Właściwy czujnik koloru po aktywacji za pomocą sygnału wejściowego +24 V, np. pochodzącego z PLC, zostaje obrócony o 90° i usytuowany przed białą płytką ceramiczną, aby następnie ponownie powrócić do pozycji wyjściowej.

Контроль и измерение цвета

N° 221


Fluorescencyjny czujnik kontrastu Typ SPECTRO-1-30-GN/OR
We fluoroscencyjnym czujniku kontrastu SPECTRO-1-30-GN/OR stosowane jest zielone LED jako źródło światła. Czujnik znajduje zastosowanie w połączeniu z obiektami, które są w stanie przekształcić zielone światło na czerwone. Zwykle efekt fluorescencji obiektów jest relatywnie słabo wyraźny, co ze strony czujnika wymaga dużego wzmocnienia towarzyszącego z ostrą optyczną filtracją. Oprócz tego zasilanie super jasnej zielonej LED wymaga dodatkowego chłodzenia, które jest umieszczone z boku. Za pomocą specjalnego odstępnika dostępnego w opcji czujnik znajduje zastosowanie także jako ręczny przyrząd pomiarowy.

Контроль и измерение цвета

N° 220


Fluorescencyjny czujnik kontrastu Typ SPECTRO-1-FIO-UV/OR
We fluoroscencyjnym czujniku kontrastu SPECTRO-1-FIO-UV/OR stosowane jest super jasne niebieskie LED jako źródło światła. Czujnik stosowany jest w połączeniu z obiektami, które są w stanie przekształcić promieniowanie ultrafiole-towe na światło widzialne, jednak czujnik do ana-lizy wykorzystuje tylko zakres światła widzialnego powyżej żółtego zakresu długości fali. Zwykle efekt fluorescencji obiektów (np. w przypadku olejów) jest relatywnie słabo wyraźny, co ze strony czujnika wymaga dużego wzmocnienia towarzyszącego z ostrą optyczną filtracją. Oprócz tego zasilanie super jasnej ultrafioletowej LED wymaga dodatkowego chłodzenia, które jest umie-szczone z boku. Czujnik stosowany jest w połączeniu z włóknem kwarcowym np. typu R-S-A3.0-(3.0)-1200-22°-UV oraz z odpowiednią nasadką optyczną typu KL-9-A3.0.

Контроль поверхности и измерение блеска

N° 219


Taśma metalowa do kontroli wysokości za pomocą FLB-MSHC-1020
Taśma metalowa systemu kontroli wysokości FLB-MSHC-1020 jest stosowana m.in. w technice tłoczenia i tam w połączeniu z urządzeniami do nawijania lub odwijania taśm przeznaczonych do tłoczenia jest stosowana w pierwszym rzędzie. Strefa detekcji wynosi ok. 950 mm, 24 wewnętrzne zapory świetlne są umieszczone w odstępie bocznym 40 mm w stosunku do siebie (wy-jątek tworzą tutaj dwa promienie skrajne, których odstęp do każdego z sąsiadów wynosi 55 mm). Maksymalny odstęp między elementem nadajnikiem i odbiornikiem wynosi ok. 200 mm. System posiada na wyjściu sygnał napięciowy (0 V … +10 V) jak również sygnał prądowy (4 mA … 20 mA). Obydwa sygnały podają informację o aktualnej pozycji taśmy metalowej.

Контроль поверхности и измерение блеска

N° 218


Taśma metalowa do kontroli wysokości za pomocą FLB-MSHC-600
Taśma metalowa systemu kontroli wysokości FLB-MSHC-600 jest stosowana m.in. w tech-nice tłoczenia i tam w połączeniu z urządze-niami do nawijania lub odwijania taśm przez-naczonych do tłoczenia jest stosowana w pierwszym rzędzie. Strefa detekcji wynosi ok. 500 mm, 24 wewnętrzne zapory świetlne są umieszczone w odstępie bocznym 16 mm w stosunku do siebie (wyjątek tworzą tutaj dwa promienie skrajne, których odstęp do każdego z sąsiadów wynosi 85 mm). Maksymalny odstęp między elementem na-dajnikiem i odbiornikiem wynosi ok. 200 mm. System posiada na wyjściu sygnał napięcio-wy (0 V … +10 V) jak również sygnał prą-dowy (4 mA … 20 mA). Obydwa sygnały podają informację o aktualnej pozycji taśmy metalowej.

Световоды и аксессуары

N° 217


Nasadka optyczna Typ KL-8-R2.1-UV
Nasadka optyczna KL-8-R2.1-UV może być stosowana w połączeniu z obydwoma czujnikami kontrastu SPECTRO-1-FIO-UVC/UVC orazSPECTRO-2-FIO-(UVC/UVC)/(UVC/UVC) i w połączeniu ze światłowodem z włókna kwarcowego typu R-S-R2.1-(6x1)-1200-22°-UV.

Световоды и аксессуары

N° 216


Nasadka optyczna Typ KL-D-50°-10-R2.1
Nasadka optyczna KL-D-50°-10-R2.1 znajduje zastosowanie w połączeniu ze światłowodem światła przechodzącego D-S-R2.1-(6x1)-1200-67°. Zalecany odstęp od obiektu wynosi 10 mm, a wielkość plamki świetlnej rzutowanej na płaszczyznę posiada wymiary wynoszące w przybliżeniu 4 mm x 0.7 mm.

Световоды и аксессуары

N° 215


Płyta adaptera Typ KL-D-45°/0°-22-d80/d110-A3.0 przydatna do montażu wzierników do pomiaru koloru obiektów znajdujących się za szklaną płytą
KL-D-45°/0°-22-d80/d110-A3.0 znajduje zastosowanie do montażu wzierników do pomiaru koloru obiektów znajdu-jących się za płytą szklaną. Odstęp od obiektu wynosi 22 mm, a badany obszar obiektu posiada średnicę około 20 mm. Między wiązkami wychodzącymi z nadajnika i do-chodzącymi do odbiornika istnieje kąt 45°. Światłowód nadajnika albo odbiornika jest skierowany pionowo w stosunku do mierzonej płaszczyzny (metoda 0°/45° lub 45°/0°). Kołnierz może być stosowany zarówno w połączeniu ze SPECTRO-3-FIO-MSM-DIG-VIS jak i ze SPECTRO-3-FIO-MSM-ANA-VIS i światłowodem światła przechodzącego D-S-A3.0-(3.0)-1200-67°.
АКТУАЛЬНО СЕГОДНЯ

Участие в выставках:

 •   Sensors Converge 2024
 •   SKZ Innovation Day 2024
 •   SKZ Network Day 2024
 •   SKZ Technology Day 2024
 •   PRS Middle East & Africa 2024
 •   Plastics Recycling World Expo
     
Europe 2024
 •   Plastics Recycling World Expo
     
North America 2024
 •   PRS Asia 2024
 •   PRS India 2024
 •   European Coatings Show 2025

подробнее...


Пресс-релизые:

Определение толщины покрытия на полимерной пленке и между полимерными пленками
(Измерение проходящем свете MIR)

 
Контроль распыленной струи в отраженном свете
(Измерение небольшого количества распыляемого продукта во взрывоопасной зоне)

подробнее...


Видео:


 
Сенсорные системы для промышленности по переработке пластмасс
Измерение цвета вторсырья

 


подробнее...


Специализированная статья: 
Testing Recyclates Directly during Injection Molding and Extrusion
NIR Process for the Inline Inspection of Recycled Plastics ()
Plastics Insights 3/2024

 


подробнее...


Whitepapers:

Sensor systems for recyclate control in the plastics industry for laboratory and inline use ()
Checking the plastic type of recyclates and virgin material using NIR technology ()

подробнее...


Новые применения:

Обнаружение вмятин и неровностей на металлических полосах для перфорации
(№ 801)
Определение различия между кожаными, текстильными и синтетическими компонентами салона автомобиля
(№ 802)
Измерение цвета пластиковых крышек
(№ 803

подробнее...


Что такое ...
... поверхностное натяжение?
... испарение масла?
... измерение толщины
    масляной пленки?

подробнее...


Новые версии программ:

SPECTRO3-MSM-DIG-Scope V1.5 (2021.10.20)
V1.5.2


подробнее...FIND US ON ....

Facebook X (Twitter) Instagram Youtube in

 
TOP