Sensor Instruments
Entwicklungs- und Vertriebs GmbH
Schlinding 15
D-94169 Thurmansbang
Telefon +49 8544 9719-0
Telefax +49 8544 9719-13
info@sensorinstruments.de

Przetłumacz tę stronę:

Whitepaper


 
23.04.2024 Optical spray jet control ()
01.09.2023 Sensor systems for recyclate control in the plastics industry for laboratory and inline use ()
31.08.2023 Checking the plastic type of recyclates and virgin material using NIR technology ()
22.12.2020 SPECTRO-M-10-MIR - Kontrola Inline cienkich warstw oleju na metalu
 23.04.2024

Optical spray jet control

When designing spray systems, it is important to ensure that the sensor technology is matched to the size of the spray cone and the spray volume of the application in question. Furthermore, the geometry of the spray cone and the spray quantity depend on the medium used (primer, adhesive, solvent, water, alcohol, paint, etc.) as well as on the spray nozzle opening, the overpressure and the spray quantity dosage. Particularly when using tough, adhesive media (glue) as a spraying agent, it can happen that part of the spray nozzle opening sticks, which leads to a change in both the spray quantity and the spray geometry. As a result, the spray jet can be changed in terms of direction as well as opening angle.

When designing a spray jet control system, it is important to address some key questions:
  1. Is the qualitative evaluation of the spraying process (yes/no or spraying process is ok/not ok) sufficient, or is a more detailed analysis (jet geometry, spray quantity) also required?
     
  2. Which medium (primer, adhesive, solvent, water, alcohol, paint, etc.) is sprayed and how is the medium optimally scanned (interaction with optical scanning: droplet size and distribution)?
     
  3. Which influencing variables determine/disturb the quality of the spray jet in the process? What are the general conditions for optical scanning of the spray process?
The aim of inline spray jet control is automated quality control of the spray process during the production process

The following document describes briefly the measurement principle, and, in the second section, the methods that can be used for inline control of spray jets in transmitted light. The final section deals with spray jet control in explosive areas.

► Whitepaper (pdf)
► Product overview


 
01.09.2023

Sensor systems for recyclate control in the plastics industry for laboratory and inline use

While downcycling of plastic products still predominated in the past, the form of recycling in which the reused plastic is put to the same or a comparable use is now becoming increasingly important. This in turn means considerable additional technical effort in separating and sorting the items delivered to the recycling plant throughout the recycling process

After separation of as many non-plastics as possible, for example by means of metal separators and wind separation, sorting is currently primarily by color (color sorting systems) and type of plastic (NIR cameras). Despite pre-sorting, where mainly whole articles are checked, as well as post-sorting (after shredding the plastic articles and subsequent washing) of the plastic particles known as flakes, it is not possible to achieve 100% grade purity. Certain variations in color must also be expected..

In order to allow unrestricted use of the recyclates produced in this way, they must be checked for purity before the next processing step, at the very latest immediately before extrusion. Typically, this could be done by a metering system equipped with appropriate sensors. The degree of purity of both the color and the type of plastic is monitored. If the purity falls below a certain level, less recycled material is added and more virgin material is added, so that the deviations in the final article in terms of color and plastic type are within the required tolerances.Furthermore, additional sensors can be used to detect a marker from the TAGTEC family contained in the recyclate (contained in the masterbatch from Gabriel Chemie). In the case of articles of the same color and plastic type, markers are used, for example, to distinguish between a clear PET ketchup bottle and a clear PET shampoo bottle. In addition to the actual sensor technology for testing the color, the type of plastic and the presence of any TAGTEC markers, the company Sensor Instruments also offers test systems for the laboratory, including the appropriate accessories for calibrating the devices, as well as inline devices, which will be explained in more detail below.
 
► Whitepaper (pdf)
► Product Overview (pdf)


  
              Color                  Plastic type              Marker    
  
22.08.2023
 
 

 

31.08.2023

Checking the plastic type of recyclates and virgin material using NIR technology

Open spectrographs, designed as hyperspectral cameras, are usually used in the recycling sector to perform the separation of different plastics. Working in combination with a broadband NIR light source (e.g. built up from high-intensity halogen spotlights), these cameras combine a moderate spatial resolution with a good spectral resolution of the objects. A further procedure directs a high-intensity NIR light source onto a surface to be scanned via a polygon mirror, whilst an optical unit is directed onto the polygon mirror. This means that part of the NIR light impinges on it after it has impinged on and been reflected from the object via the rear optical path, from where it is directed onto the aperture of an NIR grating spectrometer. Both procedures enable the spectral detection of a relatively large NIR wavelength range with simultaneous spatial resolution. This means for example, that different objects adjacent to each other on a conveyor belt and which pass through the detection area simultaneously are detected as separate objects, whilst being spectrally differentiated.

Plastic granulates on the other hand, do not require individual spectral differentiation. Instead, an integral process should record as many plastic pellets as possible at the same time, thereby obtaining reliable information about the quality or purity of the product. The complex technology that would be necessary to determine the spatial resolution is unnecessary and can be dispensed with. In principle however, an NIR spectrometer with optics and NIR illumination could be considered, but would represent a cost-intensive solution.

A more cost-effective alternative is a system that works in accordance with the three-range procedure. This measuring procedure directs three different NIR LED types (each LED type covers a specific wavelength range in the NIR) at the plastic granulate to be investigated, and a broadband NIR receiver detects the light reflected diffusely by the pellets. This is converted and passed on to an evaluation unit.
 
► Whitepaper (pdf)


  
   SPECTRO-T-3-60-NIR/NIR-D20 
   (NIR sensor fixed optics version)   SPECTRO-T-3-FIO-NIR/NIR +
   KL-D-0°/45°-22-1200-d80/d110-A3.0-NIR
   (NIR sensor fiber optics version)
31.08.2023
 
 22.12.2020

SPECTRO-M-10-MIR - Kontrola Inline cienkich warstw oleju na metalu

Proces pomiaru MIR wprowadzony do czujników SPECTRO-M został rozwinięty przez Sensor Instruments w celu badania cienkich warstw organicznych na metalowych powierzchniach. Czujniki SPECTRO-M są przeznaczone właśnie do detekcji i kontroli cienkich filmów olejowych na metalu.

W praktyce chodzi o to, że proces usuwania oleju z wytwarzanych części powinien być kontrolowany lub musi być kontrolowana homogeniczność jego warstwy. W trakcie wykonywania testów towarzyszących badaniom ustalono także, że w systemie można bardzo dobrze rejestrować właściwości parowania oraz pozostałości oleju na powierzchniach metalowych w rzeczywistych warunkach zastosowania (cienkie warstwy)..

W tym celu przeprowadzono testy na specjalnych olejach do tłoczenia szeregu CLF z gatunku Raziol, których wyniki zamieszczono w Rozdziale 6 w tym opracowaniu.

Prezentowany dokument opisuje zasadę działania czujnika w procesie Inline SPECTRO-M-10-MIR/(MIR1+MIR2) firmy Sensor Instruments. Kolejne czujniki SPECTRO-M posiadające inną geometrię pomiaru są opracowywane. Oprócz tego jako wiodąca firma w dziedzinie czujników specjalnych jesteśmy w stanie przygotować technologię do specjalnych zastosowań i życzeń Klienta.
 
► Whitepaper (pdf)

22.08.2023
 

 


NEWS

Witamy naszego nowego partnera biznesowego w USA:więcej...

Udział w targach:

 •   PRS Middle East & Africa 2024
 •   Plastics Recycling World Expo
     
Europe 2024
 •   Plastics Recycling World Expo
     
North America 2024
 •   PRS Asia 2024
 •   PRS India 2024
 •   European Coatings Show 2025

więcej...


Informacje prasowe:

Określanie grubości warstw pomiędzy i na foliach z tworzyw sztucznych
(Pomiar świetle przechodzącym MIR)

 
Kontrola strumienia rozpylanej cieczy w trybie światła odbitego
(Pomiar bardzo małych ilości rozpylanej cieczy w strefach zagrożonych wybuchem)

więcej...


Wideo:


 
Systemy czujników dla branży recyklingu tworzyw sztucznych
Pomiar barwy recyklatów

 
Artykuł specjalistyczny:


 
Testing Recyclates Directly during Injection Molding and Extrusion
NIR Process for the Inline Inspection of Recycled Plastics ()
Plastics Insights 3/2024

  
Whitepapers:

Sensor systems for recyclate control in the plastics industry for laboratory and inline use ()
Checking the plastic type of recyclates and virgin material using NIR technology ()


 
Nowe aplikacje:

Wykrywanie wgnieceń i okrągłych wgłębień w wytłaczanych taśmach metalowych
(N° 801)
Rozróżnianie komponentów wykonanych ze skóry, materiałów tekstylnych i tworzyw sztucznych do wnętrza pojazdu
(N° 802)

 
Pomiar koloru pokrywek z tworzywa sztucznego
(N° 803)

więcej...


Co to jest ...
... napięcie powierzchniowe?
... parowanie oleju?
... pomiar grubości warstwy
    oleju?

więcej...


Nowości w oprogramowaniu:

SPECTRO3-MSM-DIG-Scope V1.5 (2021.10.20)
V1.5.2

więcej...FIND US ON ....

Facebook X (Twitter) Instagram Youtube in

 
TOP